• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.1.C Počet sociálně potřebných domácností v území MAS

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení trendu sociálně potřebných domácností v území MAS jako monitoring budoucích nároků podpory těmto domácnostem.

Cílová hodnota – kontinuální snižování sociálně potřebných domácností v území MAS.

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje vývoj počtu sociálně potřebných domácností v území MAS.
Poznámka ke zdroji dat:
Data Úřadu práce (vyplácí dávky),
a MÚ (počet rodin, které vyhledají pomoc) nebo expertní odhad

Analýza vývoje (nárůst/pokles) sociálně potřebných domácností v území MAS
Jednotka:
Počet nebo % domácností.
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i