• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Aktivní stárnutí v zemích V4 - Sdílení zkušeností a dobré praxe (2023)
Active Ageing in V4 Countries: Project Guidebook by HCN Members (2023)

Zpracovatel/garant: Healthy Cities Association in the Carpathian basin
Rok zpracování: 2023

Popis dokumentu:

Počet seniorů, tedy osob starších 60 let, v evropském regionu stále roste, stejně jako jejich podíl ve společnosti. Tento růst je navíc ve srovnání s předchozími dekádami rychlejší. Vyrovnat se s výzvami, které přináší tento trend, bude jedním z hlavních úkolů této dekády (2021–2030), vyhlášené Organizací spojených národů (OSN) „Dekádou zdravého stárnutí“. Jak už je z tohoto označení patrné, zásadní v tomto směru je, aby se posílil princip aktivního a zdravého stárnutí. Právě OSN učinila řadu kroků (od vydání různých publikací až k zahájení několika specifických programů), díky kterým toto téma začalo ve veřejném prostoru více rezonovat. Průlomová byla publikace stále užívaného dokumentu „Aktivní stárnutí – Politický rámec“, který přistupuje k otázce zdraví a stejně tak seniorů velice široce, celostně. Soustředí se na to, aby byl lidský život naplněný, nejen na to, aby v něm byla zabezpečena základní sociální a zdravotní péče.Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Aktivní stárnutí v zemích V4 - Sdílení zkušeností a dobré praxe (2023)