• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

Celkový počet osob v pobytových službách na území města v daném roce – další krizové formy dočasného ubytování (s podporou).

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika vyhodnocování úspěšnosti sociálního bydlení (2020)

základní informace

TISK
i