• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

Počet rozvolněná zástavba – zástavba tvořená samostatnými stavbami, skupinami staveb, nebo stavbami v otevřených blocích, které nemusí tvořit souvislou uliční frontu

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metody prognózy intenzit generované dopravy (2012)

základní informace

TISK
i