• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.2.D Bezbariérovost budov ve vlastnictví kraje

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení trendu v počtu budov a zařízení s bezbariérovým přístupem jako prostředku pro integraci handicapovaných obyvatel do chodu společnosti.
Cílová hodnota – není stanovena (ideálně plné pokrytí bezbariérovým přístupem všech veřejných budov a zařízení poskytujících služby ve vlastnictví kraje).

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje počet bezbariérových budov úřadů, škol, atd. ve vlastnictví kraje.
Poznámka ke zdroji dat:
Data kraje
Jednotka:
Počet nebo %
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2-3 roky
TISK
i