v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

Employment rate by sex, age group 20-64

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Evropa 2020 / Europe 2020 (2010)

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
TISK
i