• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

How to Measure Sustainable Housing: A Proposal for an Indicator-Based Assessment Tool (2021)

Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova
Rok zpracování: 2021

Popis dokumentu:
Studie vytyčuje koncept udržitelného bydlení, jak může být aplikován v evropském i českém kontextu (studii zpracovali čeští autoři).
Vychází přitom ze Ženevské charty OSN, která definuje oblasti, které jsou z hlediska udržitelnosti bydlení zásadní.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
How to Measure Sustainable Housing: A Proposal for an Indicator-Based Assessment Tool (2021)