• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

153 Průměrné tržní nájemné bytů

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)

základní informace

Popis dat: Průměrné tržní nájemné bytů včetně služeb za m2 podle analýzy nabídky na trhu s byty zpracované na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (v Kč za m2).
Poznámka ke zdroji dat:
ÚRM
Jednotka:
v Kč za m2
TISK
i