• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení (2017)

Zpracovatel/garant: ČVUT, Sociologický ústav AV ČR

Popis dokumentu: Cílem metodiky je identifikovat selhání trhu bydlení, a to jak na úrovni obcí CR, tak na úrovni jednotlivých domácností, které má posloužit pro prokázání potřeby veřejné podpory v oblasti sociálního bydlení. Metodika má sloužit obcím, ale také státním orgánům pro efektivní rozdělování dotací v oblasti sociálního bydlení, které bude zároveň v souladu s platnými evropskými regulacemi o provozování sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu, tj. v prokazatelném případě tržního selhání. Metodika si klade za cíl zajistit efektivní veřejnou intervenci v oblasti sociálního bydlení, která optimalizuje veřejné výdaje a nevede k ohrožení konkurence na trhu bydlení či jiným tržním distorzím.
Metodika se zaměřuje na identifikaci vážného tržního selhání u domácností, které nutně a bezodkladně potřebují řešit svou bytovou situaci, a to za maximální podpory státu. Metodika tedy cílí na situace, kdy řešení bytové nouze jednotlivých domácností z důvodu tržního selhání nelze ponechat nejen na trhu, ale z různých důvodů ani na obecní či krajské samosprávě; řešení jejich bytové nouze vyžaduje významnou intervenci státu a s velkou pravděpodobností i legislativní podobu zákona. Metodika přitom nevylučuje existenci parciálních programů pomoci státu, obcí či neziskového sektoru zaměřených na zvýšení kvality bydlení jiných skupin domácností, u
nichž jsou projevy tržního selhání méně závažné a řešení jejich bytové situace nevyžaduje významnou intervenci státu ani legislativní podobu.


TISK
i