• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Počet příjemců doplatku na bydlení žijících na ubytovnách

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika Identifikace tržního selhání v oblasti bydlení (2017)

základní informace

TISK
i