• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni (2018)

Rok zpracování: 2018

Popis dokumentu: Regionální rodinná politika nebyla na úrovni státní správy v posledních desetiletích systematicky řešena, a ačkoliv v posledních letech dochází k uznání jejího nepostradatelného místa v podpoře rodin, nebyla zatím v České republice (dále „ČR“) systémově uchopena a rozvinuta. Tato metodika vznikla s cílem poskytnout zástupcům samosprávy i dalším aktérům rodinné politiky teoretickou podporu v realizaci
prorodinných aktivit na krajské a obecní úrovni.

Metodika je členěna do několika kapitol, přičemž se nejdříve v kapitole 2 věnuje tématu rodinné politiky a významu regionální rodinné politiky. Dále následuje kapitola 3 popisující současnou situaci ČR v oblasti rodinné politiky v návaznosti na aktuální demografické a společenské trendy. Kapitola 4 se věnuje tématu strategického plánování a možným přístupům k němu. Po obecné části kapitoly 5 věnované vymezení jednotlivých oblastí rodinné politiky Metodika nabízí postup, jak strategické plánování realizovat v praxi, tzn. zejména jak vytvořit strategický dokument k rozvoji rodinné politiky v praxi krok za krokem. V závěru kapitoly 5 jsou uvedeny příklady dobré praxe v realizaci rodinné politiky ve dvou vybraných obcích (tj. větší obce, která má nad 100 tisíc obyvatel, a obce menší, kde je obyvatel pouze nad 1 tisíc). Kapitola 6 obsahuje přehled aktuálního stavu realizace rodinné politiky v jednotlivých krajích s důrazem na silné a slabé stránky krajů. Kapitola 7 se věnuje tématu možných finančních zdrojů pro realizaci rodinné politiky na krajské a obecní úrovni. V poslední části Metodiky nalezne čtenář závěr, seznam tabulek a grafů, seznam použitých zkratek a seznam použité literatury a zdrojů.Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni (2018)