• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.4.C Vnímání kriminality občany

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení subjektivního vnímání kriminality obyvatel v území MAS jako reflexe činnosti obcí a MAS.

Cílová hodnota – není stanovena, cílem je zvýšení subjektivního pocitu bezpečí obyvatel v území MAS.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje subjektivní vnímání kriminality v území MAS občany.
Poznámka ke zdroji dat:
Data MAS
Analýza vnímání kriminality obyvatel. Zdrojem dat mohou být pocitové mapy, anketa, případně vývoj počtu obyvatel v území podle věkových skupin obyvatel jako proxy indikátor spokojenosti obyvatel.
Jednotka:
% obyvatel
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i