• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

159 Počet trestných činů spáchaných na území hl. m. Prahy

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)

základní informace

Popis dat: Počet trestných činů spáchaných na území hl. m. Prahy (v tis.).
Poznámka ke zdroji dat:
MV ČR
Jednotka:
tis.
TISK
i