• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.4.E Prevence kriminality

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posuzuje programy prevence proti kriminalitě jako prostředek pro snížení následků kriminality v městské části, resp. ve městě.

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje strukturu akcí, jejich počet a počet účastníků, kteří byli účastni preventivní akce proti kriminalitě.
Poznámka ke zdroji dat:
Data subjektů poskytujících tuto službu.

Analýza struktury preventivních akcí proti kriminalitě, počet těchto akcí, počet účastníků a oslovení cílových skupin (např. děti, mládež, senioři). Lze analyzovat také poměr nabídky a potřeby / poptávky.
Jednotka:
Počet akcí, počet účastníků
Frekvence zjišťování dat:1x za 2 roky
TISK
i