• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika vyhodnocování úspěšnosti sociálního bydlení (2020)

Zpracovatel/garant: Městský úřad v Jindřichově Hradci
Rok zpracování: 2020

Popis dokumentu:
Metodika se zabývá hodnocením jednoho důležitého segmentu v oblasti sociálního pilíře udržitelnosti, kterým je sociální bydlení. Lze ji využít pro hodnocení stávajících koncepcí sociálního bydlení, respektive jejích opatření a následnou aktualizaci nových koncepcí. Dokument přináší návrh konkrétních indikátorů, které mohou být pravidelně aplikovány na území obce, jak dokládá jejich využití v Jindřichově Hradci.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika vyhodnocování úspěšnosti sociálního bydlení (2020)
3. Indikátory zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby v bytové nouzi
6. Indikátory zvýšení dostupnosti sociálních bytů – ověření metod hodnocení bytové nouze a výběru nájemníků
7. Indikátory zvýšení kapacit (úvazků) sociální práce obce (či služeb dalších poskytovatelů) věnující se přímé podpoře nájemníků sociálních bytů
TISK
i