• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

Průměrná výše dluhu na nájemném na 1 nájemníka (odhad v Kč) – v běžných obecních bytech

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika vyhodnocování úspěšnosti sociálního bydlení (2020)
(méně je lépe)

základní informace

TISK
i