• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

Počet vystěhovaných nájemníků či nájemníků obce, kterým nebyla prodloužena nájemní smlouva (z důvodu neplnění podmínek nájemní smlouvy) v daném roce – v sociálních bytech

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika vyhodnocování úspěšnosti sociálního bydlení (2020)

základní informace

TISK
i