• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

Počet sociálních pracovníků dalších poskytovatelů sociálních služeb, kteří se věnují tématu řešení bezdomovectví.

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika vyhodnocování úspěšnosti sociálního bydlení (2020)

základní informace

TISK
i