• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika vytváření strategie sociálního začleňování na místní úrovni (2015)

Zpracovatel/garant: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Popis dokumentu: I když má „Metodika vytváření strategie sociálního začleňování na místní úrovni“ poněkud komplikovaný název, jde v podstatě o soubor doporučení, jak hledat cesty, které zvýší kvalitu života všech obyvatel v obci. Text je určen všem, kteří se chtějí dozvědět něco o dobré i špatné komunální praxi: o krocích, které neúmyslně zavedly obec do bezvýchodné či obtížně řešitelné situace i o postupech, které naopak posilují soudržnost všech obyvatel.
Metodika ukazuje, že termínu „sociální začleňování“ se obecní zastupitelé nemusí bát. V konečném důsledku z něj totiž mohou obyvatelé obce vždy jen získat.
Metodika poskytuje návod na postupné kroky, které zvyšují dobrou atmosféru v obci, pomáhají sdílet společné radosti i starosti. Dozvíte se, čím začít, kde nalézt zdroje, kde hledat spojence, na co nezapomenout i čím se inspirovat.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodika vytváření strategie sociálního začleňování na místní úrovni (2015)