• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Definice a typologie bezdomovectví (2007)


Popis dokumentu: Složitý společenský problém, bezdomovství, nemá jednoduché řešení. Prvním předpokladem pro vytvoření účinné koncepce, je jev srozumitelně pojmenovat, jasně definovat a vymezit v širším sociálním kontextu. Publikace, která je jedním z výstupů projektu realizovaného v letech 2005 – 2007, přináší návrh první české typologie. Obsahuje aplikaci evropské typologie ETHOS do českého prostředí s detailním komentářem k jednotlivým kategoriím. V samostatných kapitolách uvádí do evropského kontextu a naznačuje proces celé práce na definici a typologii.
Navržená typologie může sloužit k dobrému pochopení problematiky a ke kvantifikaci, měření rozsahu bezdomovství a osob ohrožených ztrátou bydlení na místní, regionální i celostátní úrovni za použití srovnatelných údajů. ETHOS je také nástrojem pro porovnávání mezi členskými státy Evropské unie. česká typologie ETHOS 2007 je první verzí, vyžaduje prověření v praxi. Je pracovním materiálem, který se bude vyvíjet v souladu s vývojem společnosti a se stupněm poznávání fenomenu bezdomovství.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Definice a typologie bezdomovectví (2007)