• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.4.C Vnímání kriminality občany

(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Viz indikátor 9.3.2.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje subjektivní vnímání kriminality v obci občany.
Poznámka ke zdroji dat:
Viz indikátor 9.3.2.

Viz indikátor A1 sady European Common Indicators.
Jednotka:
% obyvatel
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i