• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

6.1.C Podíl nezaměstnaných osob

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Při interpretaci je nutné propojit výsledky s předchozí otázkou a rozlišit trendy.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
ČSÚ – údaje jsou dostupné za městské části Hl. m. Prahy v části „Statistiky“ – „Regionální statistiky“ – „Územně analytické podklady“. Údaje jsou v tabulce „Datové vrstvy pro GIS“ - Městské části Hl. m. Prahy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 .
Z tabulky je možné doplnit trend posledních let pouze od roku 2014. V roce 2014 provedl ČSÚ změnu definice tohoto ukazatele, tudíž údaje do roku 2013 nejsou porovnatelné.

Dále je vhodné využít v případě Hl. m. Prahy data IPR - Institutu plánování a rozvoje Hl. m. Prahy.
Jednotka:
%
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i