• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Sociální bydlení – příprava projektů (2017)

Zpracovatel/garant: ČVUT

Popis dokumentu: Cílem metodiky je pomoci provozovatelům sociálního bydlení – především subjektům veřejné správy – zorientovat se v problematice pořizování sociálního bydlení, a to především z pohledu obstarávání staveb pro tento segment bydlení a seznámení s navrhovaným systémem ověřování kvality, správy i výstavby sociálního bydlení na svém území. Uvedená doporučení mimo jiné slouží k sestavení sociálního konceptu staveb a jejich stavebního programu.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Sociální bydlení – příprava projektů (2017)