• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodická příručka pro obce: Jak hodnotit udržitelnost bydlení (2020)

Zpracovatel/garant: Centrum kvality bydlení ve spolupráci s NSZM ČR

Popis dokumentu: Záměrem metodiky je nabídnout obcím nástroj, pomocí kterého mohou relativně jednoduchým způsobem zanalyzovat komplexní problematiku bydlení a prověřit úroveň své péče o tuto oblast aniž by přitom byla opomenuta či neadekvátně vyzdvihnuta některá ze čtyř základních rovin udržitelného bydlení, tj. sféra
- ekonomická
- environmentální
- sociální
- kulturní.

Metodika je sestavena tak, aby pokud možno nenárokovala nové informační zdroje a plánovací nástroje, ale aby pracovala s těmi, které jsou buď povinně vyžadovány v rámci existujících předpisů a nařízení (např. regulace a koordinace výstavby) či jsou doporučeny v rámci sledování jiných plánovacích cílů (např. péče o snižování energetické náročnosti zástavby, evidence vlastního majetku, nebo kulturní manažment). Pro tyto nástroje pak stanovuje jasná a přehledná kritéria, jejichž dodržení buď samo o osobě významně posiluje kvalitu a dlouhodobou udržitelnost bydlení, či alespoň významně zvyšuje pravděpodobnost dosažení tohoto cíle.TISK
i