• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

2 Čistý disponibilní důchod domácnosti na obyvatele

základní informace

Popis dat: Čistý disponibilní důchod domácnosti na obyvatele (v tis. Kč) je částka, kterou mohou osoby věnovat na konečnou spotřebu, na úspory finančních aktiv a na akumulaci hmotných i nehmotných aktiv.
Poznámka ke zdroji dat:
ČSÚ
Jednotka:
tis. Kč
TISK
i