• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

6.1.C Podíl nezaměstnaných osob

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Při interpretaci je nutné propojit výsledky s předchozí otázkou a rozlišit trendy.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
ČSÚ – údaje jsou dostupné za každou obec v ČR v části „Statistiky“ – „Regionální statistiky“ – „Územně analytické podklady“. Údaje jsou buď v tabulce:
- „Aktuální údaje za všechny obce ČR“ – údaje za poslední kalendářní rok, nebo,
- Tabulka „Datové vrstvy pro GIS“ - Obce 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Z druhé tabulky je možné doplnit trend posledních let až od roku 2014. V roce 2014 provedl ČSÚ změnu definice tohoto ukazatele, tudíž údaje do roku 2013 nejsou porovnatelné. Jedná se o průměrnou roční míru
Jednotka:
%
Frekvence zjišťování dat:1x ročně
TISK
i