• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel (2020)

Zpracovatel/garant: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta architektury / Masarykův ústav vyšších studií
Rok zpracování: 2020

Popis dokumentu:
Dokument "Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel - výběr klíčových zjištění a souvislostí" nepřináší primárně indikátory, které by bylo možno aplikovat na hodnocení udržitelnosti bydlení. Jeho význam však spočívá v tom, že vytyčuje řadu opatření v oblasti udržitelného a dostupného bydlení, na které lze indikátory vhodně navázat.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel (2020)