• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika kategorizace přístupnosti objektů (2011)

Zpracovatel/garant: Pražská organizace vozíčkářů

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodika kategorizace přístupnosti objektů (2011)
TISK
i