• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

149 Počet zahájených bytů

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)

základní informace

Popis dat: Počet zahájených bytů na území Prahy (od roku 2001 včetně bytů v domech s pečovatelskou službou, nebytových stavbách (budovách) a stavebně upravených nebytových prostorech). (byty)
Poznámka ke zdroji dat:
ČSÚ, Statistický bulletin HMP
TISK
i