• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.1.A Počet sociálně potřebných domácností v kraji

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení trendu sociálně potřebných domácností v kraji jako monitoring budoucích nároků podpory těmto domácnostem.
Cílová hodnota – kontinuální snižování sociálně potřebných domácností v kraji.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje vývoj počtu sociálně potřebných domácností v kraji.
Poznámka ke zdroji dat:
Data Úřadu práce
Kvantitativní analýza vývoje (nárůst/pokles) sociálně potřebných domácností v kraji
Jednotka:
Počet nebo % domácností.
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i