• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.3.D Dobrovolnictví

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posuzuje ochotu občanů kraje věnovat se dobrovolnické činnosti ve prospěch komunity a přispívat tak k rozvoji regionu.
Cílová hodnota – není stanovena, kraj by měla usilovat o navyšování počtu hodin dobrovolnické práce v regionu a dobrovolnictví občanů aktivně podporovat.

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje formu dobrovolnické činnosti v regionu a její podporu ze strany kraje.
Poznámka ke zdroji dat:
Data subjektů zabývajících se dobrovolnickou činností
Analýza struktury a činností dobrovolnických center v regionu, počet dobrovolnicky odpracovaných hodin a forma podpory dobrovolnictví ze strany kraje (ocenění dobrovolníků, informovanost veřejnosti, uveřejňování výzev apod.)
Jednotka:
Počet odpracovaných hodin
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2-3 roky
TISK
i