• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.1.B Podíl MAS na monitorování a optimalizaci veřejných služeb vč. projektů pro zlepšení jejich stavu

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Systém poskytování veřejných služeb musí být efektivní a odpovídat místním podmínkám. Doložení podílu ze strany MAS v reagování na změny k předcházení nedostatků ve fungování služeb je proto z hlediska udržitelnosti podstatné.

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje podíl MAS na provádění průběžného či pravidelného monitorování veřejných služeb a jejich optimalizaci to včetně projektů pro zlepšení jejich stavu. Veřejné služby zahrnují ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby ad.
Poznámka ke zdroji dat:
Koncepční materiály MAS
TISK
i