• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.2.D Společensky odpovědné a ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Prokázání u úřadu a všech organizací městské části, že mají mechanizmy pro kontrolu  a dodržování zákonů a stanovených pravidel, jejich naplňování příp. i nad rámec předpisů a respektují koncept společensky odpovědného a ekologického chování úřadu a městských organizací.
Tento koncept vnímá organizaci veřejné správy jako odpovědného partnera v oblasti ekonomické stability, ochrany životního prostředí a sociálního rozvoje.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Vnitřní správa úřadu městské části a jí řízených organizací, deklarace a mechanizmy naplňování konceptu společensky odpovědného a ekologického chování úřadu a městských organizací.
Jednotka:
Bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i