• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.2.D Společensky odpovědné a environmentálně šetrné chování úřadu a příspěvkových organizací zřizovaných krajem, úspory a opatření proti plýtvání (např. koncept CSR, společné nákupy, zelené úřadování). Motivace ke společensky odpovědnému a environmentálně šetrnému chování měst, obcí, jejich svazků a dalších subjektů na území kraje.

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Prokázání u úřadu a všech příspěvkových organizací zřizovaných krajem, že mají mechanizmy pro kontrolu dodržování zákonů, stanovených pravidel, jejich naplňování příp. i nad rámec předpisů a respektují koncept společensky odpovědného a environmentálně šetrného chování úřadu a příspěvkových organizací zřizovaných krajem. Prokázání realizace motivačních aktivit ke společensky odpovědnému a environmentálně šetrnému chování měst, obcí, jejich svazků a dalších subjektů na území kraje (koncepce kraje, koordinace a další aktivity kraje).

Poznámka: Věcně musí naplňovat i kritéria MA21:
2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování)
15.1 Stanovení a sledování indikátorů UR

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Vnitřní správa krajského úřadu a příspěvkových organizací zřizovaných krajem, web kraje, zveřejnění/rozesílka metodik kraje relevantním subjektům
Jednotka:
Bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i