• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.4.A Spokojenost občanů s místním (krajským či regionálním) společenstvím

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Doložení sledování trendů, vyhodnocení výsledků, přijímání opatření k nápravě při negativním trendu, pravidelná prezentace výsledků šetření na webových stránkách, v místních médiích, na veřejném fóru či projednání a ve vedení kraje.

Doplňkový indikátor

základní informace

Popis dat: Šetření spokojenosti občanů - využití mezinárodních indikátorů ECI nebo jiného standardizovaného průzkumu veřejného mínění. Vyhodnocení oprávněných stížností na práci kraje a krajského úřadu a jím řízených organizací a přijatá opatření.
Poznámka ke zdroji dat:
Vyhodnocení průzkumů a anket, počty stížností na práci kraje a krajského úřadu a jím řízených organizací, vyhodnocených jako oprávněné.
Poznámka: Spokojenost se měří na kvalitativní stupnici (0 – 10), výsledný indikátor jako podíl spokojených a nespokojených osob (viz European Common Indicators – A1: indikátor „Spokojenost s místním společenstvím“), příp. jinou doložitelnou metrikou.
Jednotka:
% (podíl obyvatel)
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2-3 roky
TISK
i