• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.6.A Využívání externí odborné pomoci

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Doložení zajištění externí odborné pomoci a konstruktivní oponentury orgánům kraje

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje spolupráci kraje s autorizovanými architekty-urbanisty, ČKA či AUÚP, soutěže, spolupráci s vysokými školami a akad. pracovišti, experty ap.).
Poznámka ke zdroji dat:
Smlouvy, zápisy, doklady o veřejných soutěžích ap.
Informace o vyčleněných prostředcích na odměny v rozpočtu, o zřízení funkce krajského architekta, o výběru zpracovatele projektové dokumentace pro veřejné stavby formou architektonické soutěže o návrh a následná spolupráce s vybraným architektem až do fáze dokončení realizace stavby, o výběru zpracovatele ÚPD podle kvalitativních kritérií, nebo jen dle nejnižšího honoráře apod.
Jednotka:
Bez jednotky (event. Kč)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i