• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů kraje s veřejností

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Zajištění včasného zapojování veřejnosti do ověřování přijatelnosti záměrů kraje

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje např. plánovací setkání (počet), uplatňování metodik pro řízený proces projednávání s veřejností atp.
Poznámka ke zdroji dat:
Úřední deska, webové stránky kraje, místní tisk, lokální televizní a rozhlasový kanál
Jednotka:
Počet
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i