• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.7.B Plocha „brownfields“ na území kraje

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Doložení cílevědomého směřování k postupnému omezování ploch brownfields na území kraje

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Průběžně aktualizovaná evidence brownfields
Jednotka:
% (podíl z celkové plochy zastavěného území kraje)
Frekvence zjišťování dat: 1x za 4 roky
TISK
i