• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.9.B Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Doložení zpracování a schválení orgány kraje a pravidelná aktualizace, zapracování akcí do veřejných rozpočtů.

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Plán opatření proti suchu.
Jednotka:
Bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i