• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

10.1.B Globální partnerství

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Cílová hodnota - alespoň dvě organizace na území kraje věnující se rozvojové spolupráci (resp. s tím spojenému globálnímu vzdělávání).

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje aktivity kraje nebo zapojení nevládních organizací či jiných aktérů za podpory kraje na jeho území do projektů rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.
Poznámka ke zdroji dat:
Archiv nevládních organizací věnujících se rozvojové spolupráci a krajského úřadu – fotodokumentace, tiskové zprávy, darovací smlouvy.
Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2 roky
TISK
i