• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

10.1.E Zastoupení kraje v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Cílová hodnota - zastoupení kraje v alespoň jedné mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje zastoupení kraje nebo jeho příspěvkové organizace v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem.
Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i