• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

10.1.E Zastoupení MAS či obcí v území MAS v evropské a/nebo mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Cílová hodnota - zastoupení MAS či obcí v ní v alespoň jedné evropské a/nebo mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem, jde však o indikátor dobrovolný a pro většinu MAS, resp. obcí v území MAS nejspíše nebude příliš relevantní.

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje zastoupení MAS či obcí v území MAS v evropské a/nebo mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem.
Jednotka:
bez jednotky
TISK
i