• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

10.3.B Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu)

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje výčet „nadstandardních“ akcí, které městská část dělá v oblasti změny klimatu, resp. v oblasti snižování skleníkových plynů.
Poznámka ke zdroji dat:
Archiv úřadu městské části – obdržená razítka dobré praxe, umístěné příklady v systému www.dobrapraxe.cz, tiskové zprávy, fotodokumentace, ocenění a diplom z mezinárodních a národních soutěží
Jednotka:
Bez jednotky
Frekvence zjišťování dat:1x ročně
TISK
i