• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

10.3.A Strategie kraje k ochraně klimatu

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Existence krajské strategie k ochraně klimatu a adaptaci na klimatické změny jako reakce na globální problémy společnosti
Cílová hodnota - Existence krajské strategie k ochraně klimatu a adaptaci na klimatické změny.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje existenci Strategie kraje k ochraně klimatu.
Poznámka ke zdroji dat:
Sdělení krajského úřadu
Jednotka:
strategie
Frekvence zjišťování dat: 1x za 5 let
TISK
i