• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

133 Kapacita záložních zdrojů zásobování vodou na území hl. m. Prahy

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)

základní informace

Popis dat: Průměrná kapacita ÚV Podolí (l/s)
Poznámka ke zdroji dat:
PVK a.s.
Jednotka:
l/s
TISK
i