• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

141 Naděje dožití mužů

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)

základní informace

Popis dat: Očekávaná délka života neboli naděje dožití při narození vyjadřuje počet roků, které pravděpodobně prožijí osoby ve věku 0 za předpokladu zachování současných úmrtnostních poměrů (pro muže, v letech).
Poznámka ke zdroji dat:
ČSÚ
TISK
i