• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

155 Volební účast ve volbách do zastupitelstev obcí

základní informace

Popis dat: Volební účast je vyjádřena jako podíl počtu hlasujících voličů a registrovaných voličů ve volebních seznamech (v %).
Poznámka ke zdroji dat:
ČSÚ
Jednotka:
%
TISK
i