• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

17.3.3 Byty se sociálním určením pořízené s podporou z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení za rok

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Poskytovatel ukazatele: Ministerstvo pro místní rozvoj
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Ilustruje jeden ze způsobů podpory státu při motivování subjektů na trhu s bydlením ke zlepšení dostupnosti bydlení.

základní informace

Správce: ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Počet bytů, které byly pořízeny za přispění prostředků z rozpočtu MMR, resp. SFRB, určených (podmínkami státu vtělenými do programů, resp. nařízení vlády) pro sociální bydlení nejrůzněji definovaných skupin sociálně slabých či ohrožených občanů
Jednotka:
Počet bytů
Územní (prostorová) dostupnost dat: kraj, město, obec
Frekvence zjišťování dat: Ročně
TISK
i