• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Dlouhodobým cílem je efektivní využívání pitné vody.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Údaje pro kraj poskytne ČSÚ
Jednotka:
l/os/rok
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i