• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

2.1.B Čištění odpadních vod

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Dlouhodobým cílem je zajistit čištění odpadních vod – blížící se 100 % obyvatel odvádějících vodu na ČOV, nicméně s ohledem na konkrétní podmínky (centrální nebo vlastní)

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Údaje o počtu obyvatel napojených na centrální ČOV poskytne ČSÚ.
Jednotka:
% (Podíl obyvatel nebo domácností napojených na čištění odpadních vod)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně až 1x za 3 roky
TISK
i